Shirov, Ivelin / Широв, Ивелин

Shirov, Ivelin

Ivelin Shirov was born on 1973 in Sliven, Bulgaria. Education1987 – 992 High School of Applied Arts “Dimitar Dobrovich”, Sliven; 1992 – 1997  Faculty of Fine Arts of University of Veliko Turnovo

Exhibitions:

2000 – Gallery “May” Sliven

2013 – Regional Exhibition “National Exhibition Alianz Bulgaria National Awards for Painting, Sculpture and Graphics”

2013 – “SUMMERTIME” IX General summer exhibition, Art Gallery “Paris” Sofia

Awards

1996 – Student Drawing Award, Art Gallery “Raphael Michailov”, Veliko Turnovo

2013 – Award for Graphics, Regional Exhibiton”Alianz Bulgaria National Awards for Painting, Sculpture and Graphics”


Ивелин Широв e роден през 1973 година в Сливен. Образование: 1987-1992 Средно художествено училище “Димитър
Добрович”, Сливен; 1992-1997  Факултет по изобразително изкуство, Великотърновски университет.

Изложби:

2000 Галерия “Май”, Сливен

2013  Регионална изложба “Национални награди Алианц България за живопис, скулптура и графика”

2013 “SUMMERTIME” IX  Обща изложба, Галерия “Париж” София

Награди:

1996 Награда за студентска рисунка. Изложбени зали “Рафаел Михайлов” Велико Търново

2013  Награда за графика на регионален конкурс “Национални награди Алианц България за живопис, скулптура и графика”


Edition 2014

 

Edition 2016

Posted in Uncategorised
Back