Регламент


Четвърто издание на Международен Екслибрис Конкурс- Варна 2021

ОРГАНИЗАТОР АРТ ГАЛЕРИЯ ЛАРГО


РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

 

 1. Участници: В Конкурса могат да участват творци от цял свят, навършили 16 години, които приемат условията на неговия статут. Няма такса за участие.
 2. Формуляр: Всеки участник трябва да попълни и подпише Формуляра за участие и да го изпрати заедно с творбите за участие в конкурса. Творби, непридружени от попълнен и подписан Формуляр за участие, няма да бъдат допуснати до селекция и журиране.
 3. Тема: Няма тема за участие в конкурса, освен за Наградата на името на Йордан Петков, за която условието за класиране е поне една творба от изпратените да е посветена на Йордан Петков*.

  * Йордан Петков е основател на Арт Галерия Ларго и без неговата подкрепа, отдаденост и любов към изкуството, Международен Екслибрис Конкурс Варна нямаше да съществува. През 2020-та година Йордан ни бе отнет от вируса COVID-19, но той продължава да живее в сърцата на всички, които имаха щастието да го познават. От 2021-ва година Арт Галерия Ларго ще присъжда специална награда на името на Йордан Петков на един участник, който направи специален екслибрис на негово име. Жури за тази награда ще бъде семейството на Йордан. Повече за наградата може да прочетете в точка 14. Награди.

 4. Брой творби: Всеки участник може да участва с до 5 (пет) различни творби, създадени в периода 2018 – 2021 година. Всяка от творбите трябва да бъде изпратена в тираж от 3 (три) подписани екземпляра. Ако участникът участва в конкурса за първи път, творби, създадени по- рано от 2018 година ще бъдат допуснати до селекция.
 5. Техники: Ще бъдат приемани за участие само творби, изпълнени в класическите оригинални графични техники – дълбок печат (C, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8), висок печат (X, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7), плосък печат (L1, L2, L3, L4, S1, S2). Няма да бъдат приемани за участие творби, изпълнени с CGD, CRD, (компютърно генериран/ репродуциран дизайн), както и фотокопия, рисунки и скици. 
 6. Размери: Творбите трябва да бъдат отпечатани на хартия с размери, не по-големи от 290 мм х 210 мм., а отпечатъка може да бъде с максимален размер 170 мм х 170 мм.
 7. Текст: Творбите трябва задължително да съдържат надписа “exlibris”, както и името на собственика или институцията. Всяка творба трябва да има на лицевата страна (под изображението) следното: подпис на художника, година, тираж и номер от тиража или обозначение за авторски отпечатък (E/A), съкращение на използваната техника, име на творбата (ако има такова).
 8. Информация: Всяка творба трябва да има написана на гърба на отпечатъка с молив, с печатни букви, на латиница, следната информация: 1) фамилия, име на художника и държава, 2) име на творбата, 3) използвана техника, 4) размери на изображението, 5) година на създаване, 6) пълно име на собственика на екслибриса, ако в изображението са използвани инициали или абревиатура.

Само творби, отговарящи на изискванията, описани по-горе ще бъдат допуснати до селекция и журиране.

 1. Изпращане: Творбите трябва да бъдат изпратени нерамкирани, без стъкло или паспарту, сигурно и безопасно пакетирани, по възможност във влагозащитен плик, с препоръчана поща, като на плика бъде отбелязано: „ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ, МОЛЯ, НЕ ПРЕГЪВАЙ“. Организаторите не поемат отговорност за проблеми с пратките, възникнали по вина на пощенските и куриерски служби.
 2. Адрес: Творбите трябва да бъдат изпратени с препоръчано писмо на адрес:

Арт Галерия Ларго

Ул. Хан Крум 8

9000 Варна

България

 1. Краен срок за изпращане на творбите:

За страните извън Европа: творбите трябва да бъдат изпратени преди 20 август 2021 г. (важи пощенското клеймо на пощенския клон на изпращача).

За страните в Европа: творбите трябва да бъдат изпратени до 30 август 2021 г. (важи пощенското клеймо на пощенския клон на изпращача).

Авторите поемат пощенските разходи по изпращането на творбите до посочения адрес. Всеки участник ще получи и-мейл, веднага щом творбите му пристигнат на адреса на галерията.

 1. Изложба: Петчленно жури ще селектира художниците, които ще участват в представителната изложба на Конкурса и ще определи наградите. Всеки селектиран за изложбата автор ще получи уведомителен и-мейл. Селектираните от журито творби ще бъдат представени на сайта и във фейсбук страницата на конкурса и ще участват в изложба в Галерия „Ларго” от 22 септември 2021 г. до 22 октомври 2021 г.
 2. Каталог: За третото издание на Международен Екслибрис Конкурс Варна ще бъде изготвен пълноцветен каталог, в който всеки от селектираните за изложбата автори ще бъде представен с по една творба. Всички представени в каталога автори ще получат по пощата екземпляр от каталога.
 3. Награди:
 • Първа награда – 800 евро и покана за самостоятелна изложба в Арт Галерия Ларго по време на следващото издание на конкурса;
 • Втора награда – 400 евро;
 • Трета награда – 200 евро;
 • Награда за млад автор (до 30 години) – 200 евро;
 • Награда на името на Едуард Пенков;
 • Награда- бронзов плакет на сдружението на художниците, Варна;
 • Специална награда на името на Йордан Петков за екслибрис, посветен на Йордан Петков, основател на Арт Галерия Ларго (прочети в т.3) – 400 евро;
 • Награди на спонсори;
 • Журито по своя преценка може да присъди допълнително почетни и поощрителни грамоти.

Всички наградени с парични премии автори ще получат своите награди по банков път по техни лични сметки, след като бъдат удържани дължимите данъци съгласно българското законодателство.

 1. Изпратените творби, независимо дали са допуснати до участие в конкурса или не, не се връщат и остават във фонда на организатора – Арт Галерия „Ларго”. Организаторът си запазва правото да използва изображения на изпратените творби за промоционални, рекламни и други маркетингови дейности, популяризиращи конкурса и съпътстващата го изложба.
 2. С попълването и подписването на Формуляра за участие всеки участник декларира, че дарява безвъзмездно творбите си за фонда на конкурса, приема условията му и решенията на журито.

ИЗТЕГЛЕТЕ РЕГЛАМЕНТА И ФОРМУЛЯРА ЗА УЧАСТИЕ ТУК