Политика за поверителност

Ларго Арт ЕООД (по-нататък „Организаторът“) е организатори и главен спонсор на Международен Екслибрис Конкурс Варна (по-нататък „Конкурсът“)

Булстат: 200417647

Адрес: България, 9000 Варна, ул. Хан Крум 8

Тази Политика за поверителност обяснява следното относно участието в Международния Екслибрис Конкурс Варна и използването на нашата уеб страница:

За да постигнем съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR), ние сме длъжни да информираме всички посетители и потребители на нашия уеб сайт на Конкурса и всички участници в нашия Конкурс (наричани „Посетители“ или „Участници“), че в процеса за организиране на Международен Екслибрис Конкурс Варна събираме лични данни на клиентите.

1. Какво са лични данни?

Личните данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез позоваване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, адрес, телефонен номер, онлайн идентификатор и др.

2. Принципи, свързани с обработката на лични данни:

Бихме искали да информираме всички Посетители или Участници с Принципите, свързани с обработката на лични данни. Вашите лични данни ще бъдат:

– обработвани законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;
– събирани и обработвани за конкретни, изрични и легитимни цели за Конкурса и не се обработват допълнително по начин, който е несъвместим с тези цели;
– адекватни, уместни и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
– точни и, когато е необходимо, поддържани актуални; ще бъдат предприети всички разумни стъпки, за да се гарантира, че личните данни, които са неточни, като се вземат предвид целите, за които се обработват, се изтриват или коригират незабавно;
– съхранява се във вид, който позволява идентифициране на субектите на данни за не повече от 50 години и е необходим за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги периоди, доколкото личните данни ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в интерес на Компанията/Конкуренцията;
– обработвани по начин, който осигурява подходяща сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда, като се използват подходящи технически или организационни мерки.

3. Каква информация събира Организаторът от вас?

За да организира Състезанието, Организаторът събира два вида информация за своите участници/посетители: лична информация и информация, която не е лична.

Ние не събираме никакви лични данни по време на посещения на нашата начална страница. Научаваме само името на вашия доставчик на интернет услуги, уебсайта, от който ни посещавате, и страниците, до които влизате на нашия сайт. Тази информация се анализира за статистически цели, но като отделен потребител вие оставате анонимни в този процес.

Лична информация

Това се отнася до информация, която ни позволява да знаем спецификата на това кой сте. Когато кандидатствате за участие в нашия конкурс, се изисква лична информация. Тази информация може да включва вашето име, дата на раждане, страна на произход, пощенски адрес, телефонен номер, имейл адрес.

4. Къде събираме информация от вас и как я използваме?

Ние събираме лична информация, когато попълните и ни изпратите Формуляра за кандидатстване съгласно нашите Правила за участие в нашия конкурс. Ние ще съхраняваме този формуляр за кандидатстване в продължение на 50 години като писмено и подписано доказателство за обстоятелствата, декларирани от вас в него.

Ние използваме тази информация за вашето участие в нашия конкурс, за изпращане на каталози/сертификати, изпращане на покани и информация за нашия конкурс. Ние няма да разкриваме или използваме вашата лична информация за цели, различни от изпълнението на Правилата на състезанието.

5. С кого споделяме вашата информация?

Ние не продаваме, търгуваме, споделяме или отдаваме под наем Вашата лична информация.

6. Как можете да актуализирате или коригирате своята лична информация?

Вярваме, че трябва да имате възможност за достъп и редактиране на личната информация, която сте ни предоставили. Можете да поискате информацията от вашия акаунт да бъде изтрита или премахната; въпреки това, тъй като ние следим вашето участие в състезанието, не можете да изтриете информация, свързана с минали записи/участия. В резултат на това не трябва да очаквате, че цялата ви лична информация ще бъде напълно премахната от нашите резервни бази данни.

7. Какви са вашите избори по отношение на събирането, използването и разпространението на вашата информация?

Имейл: Може от време на време да ви изпращаме имейл или други съобщения относно нашите състезателни дейности. Можете да се отпишете от нашите бюлетини, като изпратите имейл на: office@largogallery.com или чрез връзката Отписване в долната част на всеки от нашите имейли.

8. Трябва внимателно да прегледате правилата за поверителност на всички сайтове на трети страни, достъпни от уеб страницата на конкурса

Други сайтове, достъпни чрез нашия уебсайт, имат свои собствени политики за поверителност и практики за събиране, използване и разкриване на данни. Моля, консултирайте се с правилата за поверителност на всеки сайт. Ларго Арт ЕООД не носи отговорност за политиките или практиките на трети страни. Моля, имайте предвид, че този сайт може да съдържа връзки към други сайтове в Интернет, които са собственост и се управляват от трети страни. Информационните практики на тези уеб сайтове, свързани с нашия уеб сайт, не са обхванати от тази Политика за поверителност. Тези други сайтове може да изпращат свои собствени бисквитки на потребителите, да събират данни или да искат лична информация.

9. Свързване с Ларго Арт ЕООД относно въпроси относно поверителността:

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност, практиките на този сайт или отношенията ви с този сайт или с конкуренцията, моля, свържете се с нас, като изпратите писмо до:

Ларго Арт ЕООД
8, Хан Крум
Варна 9000
България

Можете да се свържете с нас и по имейл на office@largogallery.com или на телефон +359 52 602 062.

10. Промени в политиката за поверителност

Тази Политика за поверителност е последно променена на 16 юни 2018 г. Ако направим промени в правила или условия на Политиката за поверителност, промените ще бъдат публикувани в този документ, така че винаги да знаете каква информация събираме, как можем да използваме тази информация и на кого ще я разкрием. Можем да променим, модифицираме, добавим или премахнем части от тази Политика по всяко време и всички промени ще влязат в сила веднага след публикуването им, освен ако не ви кажем друго.