Снимки 2016

Снимки от второто издание на Международен Екслибрис Конкурс Варна: