Международен Екслибрис Конкурс Варна

СЪОБЩЕНИЕ

 

Селектираните художници за четвъртото издание на Международния конкурс ExLibris Варна 2021! Поздравления и благодарим на всички, които участваха в конкурса!
За тези от вас, които не са селектирани за изложбата и каталога, ние все пак ви представяме с вашите произведения (ако са в съответствие с правилата на конкурса), които сте изпратили на нашия уебсайт www.exlibris-competition-varna.org.
(уебсайтът претърпява много промени в момента, може да има непълна информация)