Lazarov, Peter / Лазаров, Петър


Peter Lazarov (1958) was born in Plovdiv, Bulgaria, and graduated printmaking techniques in the class of Ivan Marinov at the University of Veliko Tarnovo (1980). His preferred choices of medium are wood engraving and woodcut. He is an exhibited artist, active in the field of art prints, illustrations for fine press books (limited editions) and ex libris. Former member of the British Society of wood engravers (1997-2017) and of the Union of Bulgarian artists (since 1988).

2002:  established his own PEPELpressFine press limited edition handmade art books.

From 2011 through 2019 he is teaching Wood engraving, Woodcut  and Handmade Artists books at ScFAI, Chongqing, China

Work in Public Collections: Prentenkabinet van Rijksmuseum Amsterdam; Meermanno Museum Den Hague, (Holland);  Print Collection of the University of Wales (UK);  Libraries of Congress Washington and Yale University (USA); Sakima Art Museum and Tama University Art museum (Japan), Plantin-Muretus Museum, Antwerp (Belgium), Libraries of UBC Vancouver and University of Toronto (Canada)


Петър Лазаров (1958) е роден в Пловдив, България, и е завършил  класа на Иван Маринов във Великотърновския университет (1980) със специалност “Графика”. Предпочитаните от него графични техники са гравиране на дърво и дърворезба. Той е реномиран художник, активен в областта на графиката, илюстрациите за книги (ограничени издания) и екслибрисите. Бивш член на Британското дружество на дървогравьори (1997-2017) и на Съюза на българските художници (от 1988). От 2011 г. до 2019 г. той преподава по гравюра на дърво, дърворезба и ръчно изработени художествени книги в Чунцин, Китай. Негови творби присъстват в множество публични и частни колекции в цял свят: Prentenkabinet van Rijksmuseum Amsterdam; Meermanno Museum Den Hague, (Холандия); Печатна колекция на Университета на Уелс (Великобритания); Библиотеки на Конгреса във Вашингтон и Йейлския университет (САЩ); Художествен музей Сакима и Художествен музей на Университета Тама (Япония), Музей Плантин-Муретус, Антверпен (Белгия), Библиотеки на UBC Ванкувър и Университет в Торонто (Канада) и др.


Edition 2021

Posted in Uncategorised
Back