Angelov- Gary, Nikolai / Ангелов- Гари, Николай


Nikolay Angelov – Gary was born on 13 November 1978 in Karlovo. In 2003 he graduated from the University of Veliko Tarnovo “St. Cyril and St. Methodius “. Since 2009, he has been a member of the Burgas Artists’ Society and has participated actively in all the exhibitions and events of the group. He has 12 solo exhibitions in Varna, Burgas, Karlovo, Plovdiv and Sofia and has participated in numerous expositions. Nikolay Angelov – Gary has three solo exhibitions at Art Gallery Largo – “Tales” (2012), “New Day” (2013) and “Love Spaces” (2014). In 2014, Gary won the UBA Award for Young Artist at the National Friends of the Sea exhibition in Burgas. In March 2015, Nikolay Angelov – Gary won the Golden Aesop Grand Prix of the XXIIth edition of the International Biennale of Humor and Satire in Arts, Gabrovo 2015. The author works also in the field of iconography and participated in the writing of the chapel “St. Panteleimon”in the town of Karlovo (2003), the church”Nativity of the Virgin”in the village of Bratovo (2007) and frescoes in the Troyan Monastery (2016). Since 2012 he has been a member of the Bulgarian iconographic association. He lives and works in Burgas.


Николай Ангелов – Гари е роден на 13 ноември 1978 г. в Карлово. През 2003 г. завършва ВТУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” със специалност ,,Скулптура”, но работи основно в областта на живописта. От 2009 г. е член на Дружеството на бургаските художници и участва активно във всички изложби и събития на групата. Има 12 самостоятелни изложби във Варна, Бургас, Карлово, Пловдив и София и множество участия в сборни експозиции. Николай Ангелов – Гари има три самостоятелни изложби в Арт Галерия Ларго – „Приказка” (2012), „Нов ден” (2013) и „Любовни пространства” (2014). През 2014 г. Гари печели Наградата на СБХ за млад художник на Националната изложба „Приятели на морето” в Бургас. През март 2015 г. Николай Ангелов – Гари спечели Голямата награда „Златният Езоп” на XXII-то издание на Международното биенале на хумора и сатирата в изкуствата, Габрово 2015. Авторът работи и в областта на иконописта и е участвал в изписването на параклис “Св. Пантелеймон” в гр. Карлово (2003), на църквата “Рождество Богородично” в село Братово (2007) и на стенописи в Троянския манастир (2016). От 2012 г. е член на Българското иконографско сдружение. Живее и работи в Бургас.


Edition 2018

 

Posted in Uncategorised
Back