Nechev, Rumen / Нечев, Румен


Rumen Nechev was born in 1959 in Smolyan. In 1978 he graduated from the High School of Arts in Kazanlak, and in 1986 he graduated from the “St. St. Cyril and Methodius” University in Veliko Tarnovo, majoring in Graphics, in the class of Prof. Hristo Tsatsinov. He is a member of the Union of Bulgarian Artists, as well as the Union of the Pazardzhik and Plovdiv Artists. Rumen Nechev has over 30 solo exhibitions in Bulgaria and abroad, as well as participation in a number of international projects, biennials (Istanbul, Beijing, Sapporo, Saint Niklas, Varna, etc.) and triennials of graphics (Bangkok, Kanagawa, Belgrade, Sofia and etc.). He has won over 20 different prestigious awards for his work, some of which are Second Prize and Silver Plaque at the Sixth International Biennial of Graphics, Varna (1991), First Prize of the Biennale of Small Forms, Pleven (2002), First Prize for schedule of the International Biennale of Humor and Satire of the Arts, Gabrovo (2003), Award of the St. St. Cyril and Methodius ”at the XII International Biennial of Graphics, Varna (2003), Graphic Prize at the Friends of the Sea Biennale, Burgas (2012), Honorary Prize for Graphics at the International Symposium“ Oscar Kokoshka ”, Austria (2012) Plovdiv for fine arts (2013), Regional award “Allianz – Bulgaria” for graphics (2014) and others. His artworks are owned by the National Art Gallery – Sofia, City Art Galleries in Sofia, Plovdiv, Burgas, Pazardzhik, Helmut Müller Collection – Germany, Graphic Cabinet Auerbach – Germany, Graphic Cabinet at DPH – Plovdiv, Graphic Cabinet at DBH , Graphic cabinet at the International Biennial of Graphic Arts – Varna, Steiner Graphic Collection, Batschen, Germany, exlibris collections (Belgrade, Pescara, St. Nicholas, Ankara, Beijing), as well as private collections in Bulgaria and abroad. He lives and works in Plovdiv.


Румен Нечев е роден през 1959 г. в град Смолян. През 1978 завършва Художествената гимназия в Казанлък, а през 1986 година се дипломира във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, със специалност „Графика“, в класа на проф. Христо Цацинов. Член е на СБХ, както и на Дружествата на пазарджишките и на пловдивските художници. Румен Нечев има над 30 самостоятелни изложби в България и в чужбина, както и участия в редица международни проекти, биеналета (Истанбул, Пекин, Сапоро, Сент Никлас, Варна и др.) и триеналета на графиката (Банкок, Канагава, Белград, София и др.). Носител е на повече от 20 различни престижни награди за творчеството си, някои от които са Втора награда и сребърен плакет на шестото Международно биенале на графиката, Варна (1991), Първа награда на Биеналето на малките форми, Плевен (2002), Първа награда за графика на Международното биенале на хумора и сатирата в изкуствата, Габрово (2003), Награда на фондация „Св. Св. Кирил и Методий” в ХІІ Международно биенале на графиката, Варна (2003), Награда за графика в Биенале „Приятели на морето”, Бургас (2012), Почетна награда за графика на Международен симпозиум „Оскар Кокошка”, Австрия (2012), Награда „Пловдив” за изобразително изкуство (2013), Регионална награда „Алианц – България” за графика (2014) и други. Негови творби са собственост на НХГ – София, Градските Художествени Галерии в София, Пловдив, Бургас, Пазарджик, Колекция „Хелмут Мюлер” – Германия, Графичен кабинет „Ауербах” – Германия, Графичен кабинет при ДПХ – Пловдив, Графичен кабинет при ДБХ – Бургас, Графичен кабинет при Международно биенале на графиката – Варна, Графична колекция „Щайнер”, Батщебен, Германия, exlibris колекции (Белград, Пескара, Сент Никлъс, Анкара, Пекин), както и частни колекции в страната и чужбина. Живее и работи в Пловдив.


Edition 2018

Posted in Uncategorised
Back