Denysenko, Oleh / Денисенко, Олег


Oleh Denysenko was born on 03.27.1961 in Lviv. He graduated from Ukrainian Academy of Printing, specialty “Graphics”. He works in the field of printmaking, paintings, sculptures, artist’s books. Oleh has participated at numerous International Exhibitions and Symposiums in Ukraine, Norway, Sweden, Denmark, Germany, Belgium, France, The Netherlands, Spain, Italy Greece, Poland Russia, Slovakia, Czech Rep., USA, Great Britain, Japan, Yugoslavia, Hungary, Romania, Slovenia, Finland, Macedonia, Switzerland, Korea, Canada, etc. He was awarded with over 30 International Prizes, Medals, Diplomas, grant in Slovakia, USA, Poland, Korea, Yugoslavia, Russia, Romania, Great Britain, Italy-Spain, etc. He is a member of Ukrainian Artist’s Union, as well as an effective member of Academician Senate of International Academy of Modern Art, Rome, Italy. He lives and works in Lviv.

 


Олег Денисенко е роден на 27.03.1961 г. в Лвов. Завършил е Украинската графична академия, специалност „Графика“. Работи в областта на графиката, живописта, скулптурата. Олег е участвал в множество международни изложения и симпозиуми в Украйна, Норвегия, Швеция, Дания, Германия, Белгия, Франция, Холандия, Испания, Италия Гърция, Полша Русия, Словакия, Чехия, САЩ, Великобритания, Япония, Югославия, Унгария, Румъния, Словения, Финландия, Македония, Швейцария, Корея, Канада и др. Награден е с над 30 международни награди, медали, грамоти, стипендии в Словакия, САЩ, Полша, Корея, Югославия, Русия, Румъния, Великобритания, Италия -Испания и др. Той е член на Съюза на украинските художници, както и ефективен член на академичния сенат на Международната академия за модерно изкуство, Рим, Италия. Живее и работи в Лвов.

 


Edition 2018

Posted in Uncategorised
Back