Kerin, Hristo / Керин, Христо


Hristo Kerin was born in 1966 in Pazardjik, Bulgaria. He graduated from MA of Fine Arts in University of Veliko Turnovo ” St. St. Cyril and Methodius”, Bulgaria. Since 2005 he has been working as an Associate proffesor of graphic arts at Fine Arts Faculty University of Veliko Turnovo “St. St Cyril and Methodius”, Bulgaria. He has taken a part in many exlibris competitions and exhibitions in Italy, Turkey, Belarus, China, Switzerlana, Belgium, Bulgaria, Mexico etc. Hristo has many solo exhibitions in Bulgaria and abroad.
He has won many awards, among them:

  • 2001 – 1st prize in International Exlibris Competition, Italy
  • 2010 – 1st prize in International Exlibris biennial “Contratalla” – Spain
  • 2014 – 3rd prize in International exlibris competition, Italy

Hristo Kerin is a member of the Jury of the first, second and third edition of the International ExLibris Competition Varna.


Христо Керин е роден на 09 март 1966 г. в Пазарджик. През 1985 г. завършва ССХУ “ Цанко Лавренов” в Пловдив, а през 1992 г. завършва ВТУ “ Св. Св. Кирил и Методий” – Велико Търново,  със специалност “Графика” при доц. Иван Маринов. От 1993 г. е редовен асистент по графика във Факултет “Изобразителни изкуства”, а от 2005 г. е доцент по графика във ВТУ “ Св. Св. Кирил и Методий”. Работи в областта на графиката и илюстрацията. Считан е за един от най-добрите майстори на екслибрис в световен мащаб. Има реализирани над 30 самостоятелни изложби и участия в над 150 международни изложби, биеналета, триеналета и конкурси за графика, екслибрис и миниатюра в САЩ, Канада, Аржентина, Мексико, Китай, Япония, Белгия, Франция, Испания, Италия, Англия, Чехия, Словения, Сърбия, Турция, Македония, Румъния, Гърция, България, Полша, Португалия и др. Лауреат на множество награди за графика, сред които Първа награда на Международен конкурс за екслибрис – Бодио Ломнаго, Италия (2002), Номинация на Международен конкурс за графика – Акуи Терме, Италия (2007, 2011), Награда на Международна изложба за екслибрис – Тайпе, Тайланд (2009), Номинация на Национален конкурс Алианц  България (2009),   Първа награда на Международен конкурс за екслибрис “Контратала “ – Испания (2010) и др. Живее и работи във Велико Търново.
Христо Керин е член на Журито на първото, второто и третото издание на Международен Екслибрис Конкурс Варна.


Edition 2014

 

Edition 2021

 

Posted in Uncategorised
Back