Vakavlieva, Ogniana / Вакавлиева, Огняна


Born in Sofia on 28 June 1972. Graduated Decorative Painting, Barcelona, Spain – decorative techniques on walls, plaster and wood surfaces, trompe l’oeuil. She worked in the studio Arts Krom, working on restoration objects from the period of Modernism, private interior projects. From 2000 to 2004 creates and manages Gallery for Contemporary Art Electra in the city. Malaga (Southern Spain) representing mainly Bulgarian artists. In 2014. recorded in “Design of porcelain and glass” at the National Art Academy. Participated in collective exhibitions in Spain and Bulgaria.


Родена в София на 28 юни 1972. Завършила Декоративна живопис в Барселона, Испания – декоративни техники върху стени, гипсови и дървени повърхности, trompe l’oeuil. Работила в ателие Артс Кромия, работейки по реставрцията на обекти от периода  на Модернизма, частни интериорни проекти.  От 2000 до 2004 създава и управлява галерия за съвременно изкуство Електра, в гр. Малага (Южна Испания) представяйки основно български художници. През 2014г. записва специалност „Дизайн на порцелан и стъкло” в Национална художествена академия. Участва в колективни изложби в Испания и България.


Edition 2016

Posted in Uncategorised
Back