Metodiev, Lyudmil / Методиев, Людмил


Lyudmil Metodiev was Born in 1963 in Pernik. In 1995 he graduated from the National Academy of Arts “Book design”. He works mostly in the field of illustration, graphic, postmark.


Людмил Методиев е роден 1963 г. в град Перник. През 1995 завършва Националната художествена академия, специалност  „Илюстрация и художествено оформление на книгата”. Работи предимно в областта на илюстрацията, графиката, пощенската марка.


Edition 2016

 

Edition 2018

Posted in Uncategorised
Back