Yordanova, Kalina


Kalina Yordanova was born in 1998 in Karnobat, Bugaria, lives in Karnobat. From 2012 study In National High school of Fine Arts and Design ,,Akad. Dechko Uzunov” in Kazanlak specialty of fine arts – graphic techniques. Takes a part of many national and international competitions and exhibitions in Bulgaria and other countries. She takes alot of prizes. Last art appearances – this year’s publication and prize in XVI International Bienale Small Graphics and ExLibris Osrów Wielkopolski, Poland.


Калина Йорданова е родена през 1998г. в град Карнобат, България, живее в Карнобат. От 2012г. учи в Национална Гимназия по Пластични Изкуства и Дизайн ,, Акад. Дечко Узунов“ град Казанлък специалност Изящни изкуства – Графика. Участва в множество национални и международни конкурси и изложби в страната и чужбина. Печели множество грамоти и награди. Последни творчески изяви – тазгодишна публикация и приз в XVI Международно Биенале за ExLibris и малка графика Остров Велкополски, Полша.


Edition 2016

Posted in Uncategorised
Back