Yanev, Konstantin Hristov


Konstantin Yanev was born in 1998 in Kazanlak, Bugaria, lives in Kazanlak. From 2012 study In National High school of Fine Arts and Design ,,Akad. Dechko Uzunov” in Kazanlak specialty of fine arts – graphic techniques. Takes a part of many national competitions and exhibitions in Bulgaria. He takes alot of prizes.


Константин Янев е роден през 1998г. в град Казанлък, България, живее в Казанлък. От 2012г. учи в Национална Гимназия по Пластични Изкуства и Дизайн ,, Акад. Дечко Узунов“ град Казанлък специалност Изящни изкуства – Графика. Участва в множество национални конкурси и изложби в страната. Печели множество грамоти и награди.


Edition 2016

Posted in Uncategorised
Back